×

Επικοινωνία

Tηλ.: +302467440010

Email: slaspita(at) uowm.gr

Σ. Λ.

Σταυρούλα Λασπίτα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοφυής και Nεανική Eπιχειρηματικότητα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοφυής Επιχειρηματικότητα, Νεανική Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση, Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, Επιχειρηματική Στρατηγική, ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων

TOP