×

Επικοινωνία

Tηλ.: +306948380904

Email: atsitouras(at) uowm.gr

Α. Τ.

Αντώνης Τσιτούρας, Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο: Οικονομική Μεγέθυνση με έμφαση τα Δυναμικά Οικονομικά Συστήματα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Θεωρία και Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης, Διεθνής Μακροοικονομική, Οικονομετρία και Δημόσια Οικονομική και Οικονομικά του περιβάλλοντος

TOP